Asukastoimijoiden materiaalipankki

Tälle sivulle kokoamme hyödyllisiä linkkejä yhdistyksiä varten.

 

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN, MUUTOKSET JA HALLINTO

Jäsenrekistereistä ja henkilötietojen tietosuojasta - tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun ohjeita myös yhdistyksen keräämiin ja säilyttämiin henkilötietoihin liittyen

 

Kylätalousopas

Yhteisötalouden käsikirja.

 

Patentti- ja rekisterihallitus - www.prh-fi

PRH:n sivuilta löydät kattavan tietopaketin yhdistyksen perustamiseen liittyen. PRH-sivuston kautta rekisteröitävälle yhdistykselle ei tule Y-tunnusta.

Yhdistyksen Perustaminen ja rekisteröinti - PRH

Yhdistyksen sääntöihin liittyvät ohjeistukset - PRH

Yhdistystietojen muuttaminen - PRH

Y-tunnuksen hankkiminen - PRH

 

Yhdistyksen verotuksesta - www.vero.fi

Verottajan verkkosivulta löydät yhdistyksen verotukseen liittyvää tietoa.

 

Yhdistyksen hyvä hallintotapa - www.soste.fi

Suomen sosiaali ja terveys ry:n opas yhdistyksen hyvästä hallintotavasta, joka on käyttökelpoinen myös muille kuin soste-alan yhdistyksille.

 

Yhdistyslaki - www.finlex.fi

Kaikki, mitä pitää tietää yhdistykseen liittyvästä lainsäädännöstä.

 

YHTÄLÖ, Yhdistyksen talous ja verotus -opas

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän opas siitä, mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata. Päivitetty viimeksi 2014.

 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä - www.ytj.fi

YTJ:n sivuilta löydät kattavan tietopaketin siitä, miten saat yhdistykselle Y-tunnuksen (esimerkiksi vakuutuksen ottamista varten) ja milloin tulee liittyä kaupparekisteriin (Palkattu työntekijä tai harjoittaa kiinteässä osoitteessa elinkeinotoimintaa).

Y-tunnuksen hankkiminen - YTJ

Y1-lomake (Y-tunnuksen hankinta jälkikäteen) - YTJ

Y1-lomake + liite 12 (Y-tunnuksen + kaupparekisteriin liittyminen) - YTJ

 

 

VARAINHANKINTA

Arpajaisten järjestäminen - www.poliisi.fi

Milloin arpajaisiin tarvitaan lupa ja milloin ei? Tarkemmin arpajaislaista.

 

Kylien bisneskeissit hankke - kylätoiminta

Kylien bisneskeissit -hanke on nelivuotinen (2011-2014), koko maan alueella toimiva hanke kylien liiketoiminnan edistämiseksi. Hanke toimii osana Suomen Kylätoimintaa (SYTY ry). Kylien liiketoiminta tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea kylissä tapahtuvaa liiketoimintaa. Ei siis pelkästään kyläyhdistyksen nimissä tehtyä tulonhankintaa.

Kylien liiketoiminta -opas

Liiketoiminta-analyysi

Varainhankinnan opas

 

Rahankeräyslupa - www.poliisi.fi

Mitä pitää huomioida ja kuka saa kerätä rahaa? Tarkemmin rahankeräyksestä vielä rahankeräyslaista

 

Tuotteistamisopas 3. sektorille

Tuotteistamisoppaan tarkoituksena on antaa selkeitä työkaluja 3. sektorin toimijoille palveluiden tuotteistamisprosessiin. Oppaassa pohditaan 3. sektorin vahvuuksia ja heikkouksia palveluiden tuottajana.

 

 

KYLÄSUUNNITELMA

Opas kyläsuunnitelman tekoon

Pohjois-Savon kylien sivuilta löytyvä "kyläsuunnitelma, tulevaisuuden työväline" -opas.

 

 

KYLÄTALO

Kylätalo kuntoon -opas

Tamkin, Ahlmanin ja ekokumppanien kylätalot kuntoon -hankkeen opas kylätalon energia- ympäristöasioiden parantamiseen.

 

 

KYLÄTURVALLISUUS

Kyläturvallisuus.fi

Kyläturvallisuus.fi -sivusto on perustettu osana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kyläturvallisuutta kehittävää projektia. Sivuston tarkoitus on koota yhteen kyläturvallisuuteen liittyviä aineistoja asukkaiden ja kehittäjien tueksi ja tiedon väyläksi.

 

Turvallisuussuunnittelu

Sivustolla kerrotaan turvallisuussuunnittelusta tarkemmin ja kuvataan sen kehitystä ja nykytilaa Suomessa sekä tuodaan esille turvallisuussuunnittelun ajankohtaisia valtakunnallisia painopisteitä. Sivustolla esitellään keskeisiä turvallisuussuunnitteluun liittyviä julkaisuja ja turvallisuussuunnittelun hyviä käytäntöjä.

 

 

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille - www.poliisi.fi

Tältä sivulta löydät poliisin ohjeistuksen siitä, mitä tulee huomioida tapahtumaa järjestettäessä sekä mallipohjan ilmoituksille. Kirjallinen ilmoitus toimitetaan vähintään 5vrk ennen tapahtumaa järjestämispaikan poliisille.

 

Pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle - Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tältä sivulta löydät ohjeistuksen pelastussuunnitelman ja ensiapusuunnitelman tekemiseen sekä mallipohjat. Suunnitelmat palautetaan oman maakunnan pelastuslaitokselle.

 

 

LEADER

Leadersuomi - leadersuomi.fi

Tietoa Leadertoiminnasta. -hankkeista ja -ryhmistä. Alla alueemme Leader-ryhmien linkit.

Piällysmies (Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinna (pois lukien kaupunkikeskusta).)

Päijänne-leader (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä.)

Rajupusuleader (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava.)

Veej'jakaja (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli (pois lukien kaupunkikeskusta), Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala.)

 

 

MUUT

Innokylä - avoin innovaatioyhteisö

Yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö. Alta olevista linkeistä löytyvä työkirja ja käsikirja on kokoelma käytännönläheisiä työkaluja ja ohjeita yhdistyksen palvelutoiminnan kehittämiseen. 38 työkalun tarkoituksena on auttaa ja tukea yhdistyksiä palvelutoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Käsikirja

Työkirja

 

Innostaja.net

sosiokulttuurisen innostamisen oppimateriaali yhdistystoiminnan energisoimiseksi. Seuraamalla Into Innostajan tarinaa, tulet tutuksi innostamisen peruselementtien kanssa.

 

Järjestöhautomosta apua yhdistyksen perustamiseen

Järjestöhautomosta saat tietoa ja tukea yhdistyksen perustamiseen, talouteen, hallintoon, varainhankintaan sekä avustushakemusten laatimiseen jne. Tällä sivustolla voit tutustua toimintaamme ja koulutuspalveluihimme. Sivustolla on myös videomateriaalia.

Yhdistyksen perustamisen 3 askelta - JH

Yhdistyksen ABC - JH

Yhdistyksen viestintä - JH

 

Kansalaistoiminnan tietopankki - kansalaisyhteiskunta

Järjestötoiminnan tietopalvelussa on asiantuntija-artikkeleilta  ja kirjaesittelyjä kansalaistoiminnan eri osa-alueilta. Lisäksi tietopalvelu tarjoaa tiivistettyä tietoa kansalaistoimintaa laajasti käsittelevistä tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista. Satoja artikkeleja käsittävän tietopalvelun lähtökohta on yleishyödyllinen ja se täydentyy koko ajan uusilla artikkeleilla.

 

Kuntaliiton kirjaverkkokauppa - shop.kunnat.net

Kuntaliiton verkkokaupan kirjat pääosin, ellei kaikki, ilmaiseksi luettavissa ja ladattavissa.

Asiakas- ja käyttäjälähtöistä lähipalvelujen kehittämistä Kainuussa yhdessä kuntalaisten kanssa.

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa

 

Lainopillinen neuvonta ja muu tuki kylätoimintaan - SYTY ry - Suomen kylätoiminta ry

Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY edistää paikallista kylien ja kaupunginosayhdistysten kehittämistä valtakunnallisesti sekä toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä.

 

Ohjelmistolahjoituksia ja -ratkaisuja yhdistyksille - techsoup.fi

Toimivat ohjelmistot helpottavat yhdistyksen toimintaa. Alta listattuna lisäksi joitain yhdistykäytössäkin ilmaisia ohjelmia, jotka helpottavat mm. mainontaa.

Kuvankäsittelyohjelma Gimp

Taitto- ja julkaisuohjelma Scripus (windowsille)

Toimistotyökalut (Kirjoitus, taulukkolaskenta, diaesitys) Open officelta

Vektorigrafiikkaaohjelma Inkscape

 

Opas kaavoitukseen liittyen - Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön opas vuodelta 2012 kaavoitukseen liittyen.

 

Opas kylien yhdistystoiminnan arjen tueksi

Varsinais-Suomen kylien hankkeen tuottama opas yhdistystoiminnalle.

 

Opas kyläsuunnittelijan ohjaajalle (Kestävä kylä suunnittelukortit)

Kestävä kylä -suunnittelukortit on kylien ja muiden yhteisöjen kehittämistyöhön sopiva käyttökelpoinen, innostava ja muunneltava menetelmä. Se on työkalu, joka johdattaa osallistujat katsomaan kyläänsä osana yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä kestävää kehitystä.

 

Opas työntekijän palkkaamisesta yhdistykselle - MLL

Mannerheimin lastensuojeluliiton opas työntekijän palkkaamiseen liittyen. Opas on laadittu siten, että sitä voidaan soveltaa myös muihin yhdistyksiin kuin MLL omiin alayhdistyksiin.

 

Sosiaalisen median opas

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa.

 

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu - kaikki käy.

Valtiovarainministeriön asettama Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti.

 

Vapaahtoistyötä kehittämään - opas ammatillisille museoille

Tämä opas on tarkoitettu kaikille museoalalla toimiville, jotka ovat pohtineet näitä kysymyksiä ja ovat kiinnostuneita kehittämään vapaaehtoistyötä osana museon toimintaa. Saat oppaasta vinkkejä muun muassa vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ja organisointiin sekä tietoa vapaaehtoistoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä.

 

Yhdessä tehden

Hyviä käytäntöjä yhdessä tehden. Yhteisö hautomo -hankkeen loppuraportti.


Yhdistystoiminnan avaimet -opas

Kansan sivistystyön liiton opas yhdistystoiminnasta.

 

 

Päivitämme listaa tarpeen mukaan.

Kuvituskuva