Uusin kyläkirje

1. Järvi-Suomen kylät ry:n syyskokous 23.11.2019 klo 13 
2.
Osallisuusillat Etelä-Savossa
3. Maaseudun nuorten StartUp – yrittäjäyhteistyöhanke haastaa kylät
4. ReissuEllu hanke – palveluja kylille
5. Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi 
6. Kaikille yhdistyksille Y-tunnus

1. Järvi-Suomen kylät ry:n syyskokous 23.11. klo 13 Suomenniemellä

Syksy on yhdistysten syyskokousten järjestämisen aikaa. Tervetuloa Suomenniemelle Toimintakeskus Metsätähteen osoitteeseen Opinraitti 9 lauantaina 23.11. kello 13.00. (Kutsu liitteenä)
Tarjoamme kaikille lounaan klo 12 alkaen. Toivomme, että ilmoitatte osallistumisestanne ja ruoka-aineallergioista 14.11. mennessä
sähköposti        posti@jasky.fi
puhelin              040 222 0585

Tervetuloa kokoukseen
Hallitus

2. Osallisuusillat Etelä-Savossa

Vuoden alussa aloitettujen osallisuusiltojen järjestäminen Etelä-Savossa on jatkunut syksyn aikana. Kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen porukalla näyttää iltojen perusteella olevan. Yhteistyössä saamme aikaan enemmän. Iltojen aikana olemme saaneet paljon tietoa kuntayhteistyöstä, hankkeista ja erilaisista rahoituskanavista, joita kylätoimijoille on tarjolla. Tukea hyville hankkeille löytyy – olkaa aktiivisia.

Osallisuusillat jatkuvat seuraavasti:
13.11. klo 18    Rantasalmi kunnanvirasto
9.12. klo 18      Hirvensalmi kunnanvirasto
Ilmoittaudu mukaan!
sähköposti        posti@jasky.fi
puhelin              040 222 0585
Lisäksi Savonlinnan seudulla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutetaan Elävä kylä ossoo ja osallistaa –koulutuksia seuraavasti:
To 14.11. klo 18 Savonranta, Sampola
To 28.11. klo 18 Sääminki eteläinen, Kallislahden koulu
Ilmoittaudu tilaisuuksiin viikkoa ennen
sähköposti        lahde.vaikuttaa@gmail.com
puhelin              044 741 3363

3. Maaseudun nuorten StartUp – yrittäjäyhteistyöhanke haastaa kylät


Suomen 4H-liiton Maaseudun nuorten StartUp - yrittäjyysyhteistyöhanke tukee nuorten osaamista, vahvistaa heidän työelämävalmiuksia, avaa nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia ja tukee nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuottaa nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkko -toimintamalleja.
Hankkeen tavoitteina on tuottaa ja rakentaa sen yhteistyöverkoston asiantuntijoiden ohjauksella työkaluja maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja sekä lisätä asukkaiden ja yhteisöjen ymmärrystä nuorten yrittäjyydestä ja kannustaa näitä käyttämään nuorten tuottamia palveluita paikallisesti. (Hanke on rahoitettu EU:n maaseuturahaston tuella.)
Jäsky ry toimii hankkeen yhtenä asiantuntijaorganisaationa ja hankkeen osatoteuttajana mm. aktivoimalla kylätoimijoita ja tekemällä kylien palvelutarvekartoituksia sekä kylien osallisuusiltoja.
Erään 4H-yrittäjänuoren toteamus ” Kaikesta voi tehdä yrittämistä” ajatusmallin pohjalta…

Hanke haastaa kylien ja kaupunginosien toimijat kartoittamaan omalta alueeltaan tehtäviä / toimenpiteitä, joita nuoret voisivat toteuttaa. Kylien tärkeä tehtävä on toimia alueensa nuorille mahdollistajana.

Lisätietoa www.4h.fi/Hankkeet

Muistathan käydä vastaamassa Kylien palvelutarvekyselyyn tämän linkin kautta
https://fi.surveymonkey.com/r/9LHCKFW

 

4. ReissuEllu hanke – palveluja kylille

”ReissuEllu-hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö” hankkeessa investoidaan ja hankitaan ReissuEllu-hyvinvointiauto. Auto pääsee liikennöimään loppukeväästä 2020. Hankkeessa tuotetaan asukkaille hyvinvointia tukevia palveluja kuntien Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin (haja-asutusalueen), Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan alueella.

Autolle ollaan suunnittelemassa reittejä em. kuntiin. Auton pysähdyspaikan kylillä ja taajamissa tulisi olla asukkaiden helposti saavutettavissa (mm. lumityöt tehty), niissä olisi oltava lämmin odotustila ja sähköliitäntä. Pysähdyksen kesto tulee todennäköisesti olemaan 1 - 1,5 tuntia / pysähdyspaikka. Pysähdyspaikkoja voisivat olla esim. kylätalot, metsästysseurojen talot, yritysten pihat jne. ReissuEllu voi pysähtyä myös jo olemassa olevaan ”kohtaamispaikkaan”. Ilmianna oman kyläsi pysähdyspaikaksi sopiva tila 30.11. mennessä sähköpostilla
sonja.pajunen@essote.fi
Lisää tietoa hankkeesta liitteessä.


5. Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi

Tiedoksenne Ruralian raportteja -sarjan uutuus, jossa vapaa-ajan asumisen merkitystä aluekehityksessä nostetaan esiin erityisesti vuorovaikutuksen kehittämisen näkökulmasta. Tutustuttu raporttiin oheisen linkin kautta:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306043/Raportteja198.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6. Kaikille yhdistyksille y-tunnus

Patentti ja rekisterihallitus uudisti yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan 18.9.2019. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saivat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuivat.Tutustu tietopakettiin tämän linkin kautta
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisteri_uudistuu.html