Toimintakertomus 2017

TOIMINTAKERTOMUS 2017

1. Yleistä

Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon maakunnan alueen paikalliskehittäjien, erityisesti kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhteistyössä näiden toimijoiden sekä alueen neljän Leader -toimintaryhmän (Rajupusu Leader ry:n, Piällysmies ry:n, Veej'jakaja ry:n ja Päijänne Leader ry:n) ja muiden yhteistyötahojen kanssa Järvi-Suomen kylät ry edistää Etelä-Savon maakunnan maaseudun, kylien, asuinalueiden sekä kunta- ja kaupunkikeskusten asukaslähtöistä kehittämistä.

Järvi-Suomen kylät ry:n edeltäjä Mikkelin läänin kyläasian neuvottelukunta (Milka) perustettiin Pieksämäen maalaiskunnassa 28.3.1992. Yhdistys toimi rekisteröimättömänä vuoteen 1997 asti, jolloin sille laadittiin uudet säännöt ja se rekisteröitiin nimellä Järvi-Suomen kylät ry.

Järvi-Suomen kylät ry:n jäsenenä oli toimintavuoden 2017 päättyessä 74 kyläyhdistystä, kylätoimikuntaa tai kyläyhdistysten tehtäviä hoitavia muita yhdistyksiä, kaksi kyläyhdistysten alueellista (Pieksämäen kylät ry ja Savonlinnan kylät ry) yhteenliittymää, kuusi muuta yhdistystä, neljä Leader-toimintaryhmää, yhdeksän kuntaa, kaksi yritystä ja 75 henkilöjäsentä. Järvi-Suomen kylät ry:n kokonaisjäsenmäärä toimintavuoden 2017 lopussa oli yhteensä 172 jäsentä.

Järvi-Suomen kylät ry:llä on ollut töissä osa-aikainen kyläasiamies toteuttamassa sovittuja maaseudun ja kylien kehittämistoimia. Työaika oli 6 h 37 minuuttia viikossa. Kyläasiamiehen tehtävät on hoidettu ostopalvelusopimuksin. Vuoden 2017 aikana tehtäviä on hoitanut tammikuun Savonlinnan Kolmonen ry ja loppuvuoden Pieksämäen kylät ry.

2. Tukea maakunnan kylätoiminnalle

Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamiehen tehtävän kulmakivi on ollut paikallistoiminnan aktivoiminen, kehittäminen ja tähän työhön liittyvä neuvonta. Tätä tehtävää toteutettiin aktiivisella tiedotuksella niin julkisuudessa kuin suoraan toimijoille sekä paikallistoimijoiden toiminnan ohjaamisella ja neuvonnalla.

Toimintavuoden 2017 aikana panostettiin erityisesti sekä kylätoimijoiden koulutukseen että kyläturvallisuuden parantamiseen. Vuoden aikana valmisteltiin aktiivisesti vuonna 2018 järjestettävää Lokaalia eli valtakunnallista paikallistoimijoiden juhlaa. Juhla tullaan järjestämään Savonlinnassa 31.8. – 2.9.2018. Vuoden aikana on käyty useita yhteistyöpalavereita Lokaali-tapahtuman toteutuksesta niin Savonlinnan kaupungin kuin muiden toimijoiden kesken.

Järvi-Suomen kylät ry:n omien kotisivujen vuonna 2016 alkanutta uudistamista jatkettiin toimintavuoden aikana ja kotisivuja tukemaan perustettiin Järvi-Suomen kylät ry:n uudet Facebook -sivut, jotka linkitettiin kotisivuille. Erityisesti panostettiin kotisivujen visuaalisuuteen, luettavuuteen sekä päivittämisen helppouteen.

Leader toimintaryhmien kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri helmikuussa 2017. Palaverissa luotiin katsaus tämän hetkiseen tilanteeseen ja luodattiin tulevaisuuteen. Yhteisesti totesimme palaverin olevan tarpeellinen yhteistyönmuoto.

Kylien suunnittelutoiminnan osalta aktivoitiin kyläyhdistyksiä Leader -rahoituksen hyödyntämiseen kylien kehittämisen toteuttamisessa. Kyliä aktivoitiin myös osallistumaan kylätoimijakoulutukseen sekä tekemään kylätaloille pelastussuunnitelmia ja kiinnittämään muutenkin huomiota kylien turvallisuuteen.

3. Osallistuminen maaseudun kehittämistoimintaan

Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamies on toimintavuoden 2017 aikana jatkanut yhteistyötä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa erityisesti pienten keskusten ja kirkonkylien kehittämisen parissa. Järvi-Suomen kylät ry on tuonut esiin huolensa järjestöjen roolista sekä asemasta tulevassa maakuntastrategiassa. Tulevaisuudessa kolmannen sektorin rooli on muuttumassa niin palvelujen tuottajana kuin haja-asutusalueiden kehittäjänä yhä keskeisemmäksi toimijaksi.

Kylien turvallisuuden edistämisessä on tehty vuoden 2017 aikana tiivistä yhteistyötä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa. Markkinoimme aktiivisesti ”Meidän turvallinen kylä” –koulutusta sekä muita kylille suunnattuja koulutuksia esim. sammutusharjoituksia.

Etelä-Savon alueella valtakunnallista Avoimet kylät –tapahtuman markkinointi ja kylien aktivointi tehtiin onnistuneesti vuonna 2017. Mukaan tapahtumaan ilmoittautui 28 kylää, joilla tapahtumia oli aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tapahtumat sisälsivät laivaristeilyjä, saunomista, kyläkauppapäivää, rautatiehistorian esittelyä, kulttuuri- ja kyläkierroksia sekä paljon muuta. Kylille toimitettiin Suomen kylät ry:n esitteitä ja opasteita. Monipuoliset ja kylien oman toiminnan näköiset tapahtumat saivat huomiota lehdistössä ja ylittivät myös uutiskynnyksen.

Etelä-Savon kylätoimijoille järjestettiin 11.11. Rantasalmella kylätoimijakoulutus. Päivän aikana perehdyttiin turvallisuuteen, markkinointiin, kansalaisvaikuttamisen uusiin malleihin, yhdistyksen hyvään hallintoon ja talouteen sekä kestävään kylään. Hotel Spa Resort Järvisydämen upea miljöö antoi siivet tulevaisuuden suunnittelulle sekä kylätoiminnan mahdollisuuksien kehittämiselle. Runsas kiinnostus ja osanotto haastaa Järvi-Suomen kylät ry:n järjestämään vuonna 2018 alueellisia koulutuksia.

Hyviksi todettuja käytäntöjä jaettiin kylätoimijoiden kesken. Hallitustyöskentelyyn aktivoitiin uusia jäseniä. Vuoden 2018 hallituksen jäsenet edustavat kattavasti koko Järvi-Suomen kylien toiminta-aluetta.

Järvi-Suomen kylät ry:n edustajat ovat osallistuneet seuraaviin tapahtumiin, koulutuksiin ja kokouksiin:
- Suomen kylätoiminta ry:n kevätkokous 27.4. Helsingissä edustajana Jouko Mälkiä
- Veej’jakaja ry:n kevätkokous 26. 4. Anttolassa edustajana Mervi Lintunen
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelu- ja koulutuspäivät 17.-18.5. Helsingissä edustajina Mervi Lintunen ja Artti Teuri
- Piällysmies ry:n kevätkokous 17. 5. Heinävedellä edustajana Pekka Eronen
- Veej’jakaja ry:n syyskokous 29. 11. Mikkelissä edustajana Mervi Lintunen
- Piällysmies ry:n syyskokous 29.11. Kerimäellä edustajana Jouko Mälkiä
- Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous 30. 11. Helsingissä edustajana Jouko Mälkiä
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät. 13 - 14.12.2017, Tampere edustajana Mervi Lintunen

4. Tiedotuskanavat

Kyläasiamies tiedotti kyläkirjein, lehdistötiedottein, puhelimella, Facebookia ja sähköpostia apuna käyttäen. Lisäksi kotisivut uudistettiin ja niiden kautta tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Kotisivuille lisättiin myös lomakkeita, joilla voi esim. ilmoittaa kylän avoimet kylät tapahtuman, täyttää vuoden kylä kilpailuhakemuksen jne.

5. Yhdistyksen hallinto ja talous

Järvi-Suomen kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Mälkiä.
Varapuheenjohtajana 13.6. saakka ja sihteerinä 13.6. alkaen Mervi Lintunen (hallituksen jäsen 1. 1. – 13.6.2017, kyläasiamies 13. 6. - 31.12.2017).

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuonna 2017 olivat (nimen jäljessä osallistumiset kokouksiin):
Jouko Mälkiä 7
Pekka Eronen 5 (Anne Käyhkö 2)
Leena Suhonen 5 (Artti Teuri 6)
Eila Puhakainen 6 (Inna Kopoteva 1)
Pentti Nieminen 6 (Jukka Paatero 0 )
Mervi Tiainen 3 (Kaija Väisänen 0)
Olavi Kietäväinen 4 (Kukka-Maaria Kärki 1)
Suvi Korhonen 5 (Anneli Pulkka 1)
Tauno Mustonen 6 (Viljo Hokkanen 2)
Mervi Lintunen 7 (Nina Karhu 0) (Hallituksen jäsen 1.1. - 13.6., kyläasiamies 13.6. - 31.12.)
Vuokko Jaakko 1 (kyläasiamies 1.2.- 12.6.2017)
Sirpa Kolistaja 1 (kyläasiamies 1.1.- 31.1.2017)

Yhdistyksen työvaliokunta, jonka tehtävänä oli selvittää ja valmistella hallitukselle esityksiä erilaisista yhdistyksen toimintaan vaikuttavista asioista, kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Työvaliokuntaan kuuluivat Jouko Mälkiä, Eila Puhakainen, Suvi Korhonen ja Mervi Lintunen.
Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa tilitoimisto Punkaharjun Tilitoimisto Oy.

Vuoden 2016 syyskokous pidettiin 19.11.2016 Mikkelissä Vitsiälän kylätalolla.
Vuoden 2017 kevätkokous pidettiin 22.4.2017 Pieksämäellä Latomossa.
Vuoden 2017 syyskokous pidettiin 25.11.2017 Heinävedellä Ravintola Lätissä.

Kyläasiamiehen tehtävää hoitivat vuoden 2017 aikana seuraavat henkilöt:
Sirpa Kolistaja Savonlinnan Kolmonen ry                    01.01. – 31.01.2017
Vuokko Jaakkola Pieksämäen kylät ry                          01.02. – 12.06.2017
Mervi Lintunen Pieksämäen kylät ry                            13.06. – 31.12.2017

Yhdistyksen edustajina eri yhteistyötahojen kokouksissa ovat toimineet:
Suomen kylät ry:n hallituksen varajäsen Eila Puhakainen.
Suomen kylät ry:n tulevaisuustyöryhmän varsinainen jäsen Eila Puhakainen.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan seurantaryhmässä varsinaisena Olavi Kietäväinen ja varalla Eila Puhakainen.
Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmässä varsinaisena Eila Puhakainen ja varalla Jouko Mälkiä.
Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä varsinaisena Jouko Mälkiä ja varalla Suvi Korhonen.
Leader ryhmät:
Piällysmies ry:n hallituksessa Pekka Eronen.
Veej’jakaja ry:n hallituksessa Mervi Lintunen.

Järvi-Suomen kylät sai vuonna 2017 valtion toiminta-avustusta 21 352,50 euroa ja muut keskeisimmät tulot olivat jäsenmaksutulot 3 400,00 euroa.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2017 ovat olleet henkilöjäsen 15 €, yhteisöjäsen 35 € ja kuntajäsen 100 €.

Suurimmat menoerät olivat kyläasiamiehen ostopalvelukulut 10 475,24 euroa ja kaikki matkakulut 3 944,17 euroa.

6. Yhteistyö

Etelä-Savon maakunnan kyläasiamiehen tehtäviin kuului myös yhteydenpito muiden maakunnallisten kyläasiamiesten ja Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa. Mahdollisuuksien mukaan pidettiin yhteyttä maakunnan keskeisimpien kylien ja maaseudun kehittämistoimijoihin. Lisäksi kyläasiamies on osallistunut aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin sekä valtakunnallisiin tapaamisiin.

7. Vuoden valinnat

Päätettiin, ettei vuonna 2017 ehdoteta mitään kylää Etelä-Savon vuoden kyläksi, sillä yhdelläkään hakijalla ei ollut kyläsuunnitelmaa tehtynä, mutta Järvi-Suomen Kylät ry myönsi kunniamaininnan aktiivisesta toiminnasta Lohilahden kyläyhdistykselle.

Ehdotettiin Suomen kylätoiminta ry:lle Vuoden maaseututoimijaksi Vuokko Jaakkolaa Pieksämäeltä, jonka Suomen kylätoiminta ry valitsikin valtakunnalliseksi Vuoden maaseututoimijaksi.